Etusivu

Etusivu - Ajankohtaista - Ällistyttävät robotit – päivitetty versio – Ilmoittaudu täältä suoraan – Amazing Robots – competition for teams of universities and universities of applied sciences

Ajankohtaista

  Ällistyttävät robotit – päivitetty versio – Ilmoittaudu täältä suoraan – Amazing Robots – competition for teams of universities and universities of applied sciences

  Ällistyttävät Robotit – kilpailu korkeakoulujen joukkueille
  Yleiskuvaus – voit siirtyä suoraan myös

  https://ties-demo.squarespace.com/robottikilpailu-saannot

  Kilpailussa halutaan nostaa esille uusin tekniikka ja luovuus. Kilpailun tarkoitus on kasvattaa erityisesti tietotekniikan, robotiikan ja tekoälyn näkyvyyttä ja kiinnostavuutta Suomessa sekä kannustaa opiskelijoita ennakkoluulottomasti yhdistämään eri alojen osaamista. Viesti on myös teollisuudelle: uudet teknologiat tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön niin tuotteissa kuin tuotannossakin.

  Yleiskuvaus

  Tehtävänä on tehdä robotti, joka tekee jotain mielenkiintoista. Mitä se tekee, on tekijöiden keksittävä. Tarkoitus on antaa luovuuden ja teknisten taitojen kukkia. Rajoituksia on annettu vähän ja vapautta paljon.
  Kilpailu on tarkoitettu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Kilpailuryhmän jäsenten tulee olla oppilaitoksen opiskelijoita kilpailupäivänä. Ryhmän maksimikoko on 8 henkilöä. Samasta oppilaitoksesta saa osallistua kilpailuun useita joukkueita.
  Kilpailu järjestetään Teknologia 19 -tapahtuman yhteydessä Messukeskuksessa 5.11.2019.
  Kilpailun järjestää Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura yhteistyössä Mikrobitti-lehden ja Messukeskuksen kanssa. Kilpailun sääntöjä ja käytännön toteutusta voidaan hienosäätää. Otamme vastaan ehdotuksia parannuksiksi 15.1.2019 asti.
  Robotti
  1. Kilpaileva laite saa painaa korkeintaan 5 kg. Laite voi olla yksi robotti tai usean robotin parvi. Mikäli tehtävä edellyttää esineiden sijoittamista kilpailutilaan, nämä lasketaan mukaan enimmäispainoon. Jatkossa robotilla tarkoitetaan kilpailulaitteen aktiivisia osia riippumatta siitä, kuinka monta tällaista osaa siinä on.
  2. Robotin pitää olla itsenäinen. Sitä ei saa ohjata ulkopuolelta. Ainoa poikkeus on pakollinen langaton ohjain, jolla kilpailusuoritus käynnistetään ja jolla robotin voi pysäyttää. Ohjaimella ei saa tehdä muita ohjauksia. Ohjainta ei lasketa kokonaispainoon mukaan.
  3. Robotin pitää toimia siihen varastoidulla energialla. Robotin pitää kilpailutilanteessa olla päästötön.
  4. Robotti saa kytkeytyä paikallisverkkoon, avata verkkoyhteyksiä ja hakea sieltä tietoa. Yhteyttä ei saa käyttää robotin liikkeiden ohjaukseen. Tarvittavat tiedot yhteyden luomiseen voidaan syöttää laitteeseen ennen kilpailun alkua. Yhteyden toimivuus on kilpailijoiden vastuulla.
  5. Mikäli robotti koostuu monesta aktiivisesta osasta, nämä voivat kommunikoida keskenään laillisilla radiotaajuuksilla ja -protokollilla, äänillä, valolla ja eleillä. Äänet ja valot eivät saa aiheuttaa vaaraa yleisölle (voimakkaat äänet, liian tehokkaat laserit, epileptisen kohtauksen aiheuttava vilkkuminen tms.).
  6. Robotissa tulee olla liikkuvia osia, vaikka itse runko ei liikkuisikaan.
  7. Robotista tulee olla tehtynä yhdelle kalvolle tehty esittely tai noin minuutin mittainen video. Näitä käytetään voittajien esittelyyn kilpailun jälkeen kilpailusivustolla. Kilpailijat voivat käyttää niitä myös kilpailun yhteydessä robottien esittelyyn (katso Kilpailutila ja -tilanne, kohta 3).
  Kilpailutila ja -tilanne
  Suoritusta pitää pystyä seuraamaan kilpailutilassa. Suoritus videoidaan ja näytetään yleisölle myös näytöiltä.
  1. Kilpailutila on kuutio, jonka jokainen sivu on 2 metriä. Lattia on tasainen ja mattamusta. Rajat on merkitty 5 cm leveällä valkoisella maalauksella tai teipillä, jossa merkinnän ulkoreuna merkitsee rajan. Seiniä ja kattoa ei ole merkitty. Robotin mikään osa ei saa ylittää rajoja.
  2. Robotti sijoitetaan kilpailualueelle tekijöiden haluamalla tavalla.
  3. Sijoittamisen jälkeen kilpailijat kertovat, mikä on robotin tehtävä.
  4. Tuomarin luvan jälkeen robotti käynnistetään. Sillä on korkeintaan neljä minuuttia aikaa esittää ohjelmansa. Robotin tulee pysähtyä itsestään ohjelman päättyessä.
  5. Ohjaimen pysäytysominaisuutta saa käyttää vain robotin vikaantuessa tai vaaratilanteessa; käyttö johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Pysäytyksen toimivuus tulee esittää toimitsijoille ennen kilpailutapahtumaa käynnistämällä järjestelmä ja pysäyttämällä se satunnaiseen kohtaan.
  6. Robotin sijoittaminen, tehtävän kuvaus, kilpailusuoritus ja robotin poistaminen kilpailutilasta saavat kestää korkeintaan kymmenen minuuttia. Tavoiteaika on tätä lyhyempi, kahdeksan minuuttia.

  Edellä olevat kohdat ovat kaikki sellaisia, joissa noudattamatta jättäminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.
  Arvostelu
  Seuraavia kohtia otetaan huomioon arvostelussa. Kohtien painoarvoja ei ole määritelty, vaan tuomarit tekevät kokonaisarvion robotin esityksen, performanssin, perusteella. Kaikkia arvosteltavia asioita ei tarvitse olla mukana esityksessä liikkumista lukuun ottamatta, mutta toteutetuilla asioilla tulee olla luonteva yhteys robotin ideaan.
  1. Robotin liikkuminen tai eleet.
  2. Robotin visuaalisuus.
  3. Robotin äänimaailma.
  4. Robotin tekninen haastavuus ja toteutus.
  5. Robotin aktiivisten osien toimiminen yhteen.
  6. Robotin reagoiminen ympäristöönsä (ymmärtääkö eleitä, puhetta, reagoiko soitettavaan musiikkiin, yleisöön tms.)
  Näiden lisäksi arviointiin vaikuttaa itse idea ja kuinka hyvin kokonaisuus toteuttaa sen. Myös robotin esittely otetaan huomioon arvostelussa.
  Tuomaristo
  Tuomaristoon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Tekniikan ja yrityssektorin lisäksi tuomaristossa on myös taiteiden edustus.
  Palkinnot
  Pääpalkinto on 10000 €, toinen sija 5000 € ja kolmas sija 2000 €. Muista palkinnoista tulee tietoa hieman myöhemmin. Tuomaristolla on oikeus muuntaa kilpailun palkintojen kriteerejä ja summia, jos tähän on erityisiä perusteltuja syitä.

  Kilpailun ajankohta

  Kilpailun vapaat harjoitukset ja mahdollinen esikarsinta järjestetään Messukeskuksessa tiistaina 5.11 ja loppukilpailu Messukeskuksessa keskiviikkona 6.11. Pyrimme auttamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia kilpailijoita matkakustannusten kattamisessa. Kilpailutöitä on tarkoitus esitellä Messukeskuksessa TiES:n osastolla 5.-7.11 messuyleisölle ja samalla voi mainostaa omaa oppilaitostaan.

  Kilpailuun ilmoittautuminen

  Kilpailuun kannattaa ilmoittautua heti kun ryhmä on koossa. Näin ryhmä saa koko ajan ajantasaista tietoa kilpailusta. Ilmoittautumisesta alkaen kilpailijat saavat vuoden 2019 Mikrobitti lehdet antamaansa osoitteeseen ja heistä tulee TiES:n nuoria jäseniä tarvitsematta maksaa 2019 jäsenmaksua. Täten he pääsevät mukaan seuran kaikkeen toimintaan www.TiES.fi .
  Kilpailuun ilmoittaudutaan toimittamalla alla pyydetyt tiedot Mauri Inhalle osoitteeseen mauri.inha@ties.fi :
  1. Joukkueen nimi (itse keksitty).
  2. Korkeakoulu, jonka opiskelijoita kaikki joukkueen jäsenet ovat.
  3. Joukkueen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
  4. Jokaisen joukkueen jäsenen nimi ja postiosoite.

  Paluu ajankohtaista-sivulle