Etusivu

Etusivu - Ajankohtaista - Ällistyttävät robotit: Säännöt ja siemenideoita – Robottikisaan: Amazing Robots: The rules and some Seed Ideas

Ajankohtaista

  Ällistyttävät robotit: Säännöt ja siemenideoita – Robottikisaan: Amazing Robots: The rules and some Seed Ideas

  Ällistyttävät robotit: Säännöt ja siemenideoita

  Kilpailun järjestäjät toivovat runsasta osanottoa kilpailuun. Tämä näkyy myös säännöissä. Tekninen haastavuus on vain yksi arvostelukriteereistä ja palkintoja tullaan jakamaan useissa eri kategorioissa. Ällistyttävän robotin rakentaminen voi olla ällistyttävän helppoa.

  Ällistyttävät Robotit – kilpailu korkeakoulujen joukkueille

  Kilpailussa halutaan nostaa esille uusin tekniikka ja luovuus. Kilpailun tarkoitus on kasvattaa erityisesti tietotekniikan, robotiikan ja tekoälyn näkyvyyttä ja kiinnostavuutta Suomessa sekä kannustaa opiskelijoita ennakkoluulottomasti yhdistämään eri alojen osaamista. Viesti on myös teollisuudelle: uudet teknologiat tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön niin tuotteissa kuin tuotannossakin.

  Yleiskuvaus
  Tehtävänä on tehdä robotti, joka tekee jotain mielenkiintoista. Mitä se tekee, on tekijöiden keksittävä. Tarkoitus on antaa luovuuden ja teknisten taitojen kukkia. Rajoituksia on annettu vähän ja vapautta paljon.
  Kilpailu on tarkoitettu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Kilpailuryhmän jäsenten tulee olla oppilaitoksen opiskelijoita kilpailupäivänä. Ryhmän maksimikoko on 8 henkilöä. Samasta oppilaitoksesta saa osallistua kilpailuun useita joukkueita.
  Kilpailu järjestetään Teknologia 19 -tapahtuman yhteydessä Messukeskuksessa 5.-7.11.2019. Kilpailun järjestää Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura yhteistyössä Mikrobitti-lehden ja Messukeskuksen kanssa. Tämä kilpailu on ensimmäinen sarjassaan. Seuraava järjestetään Teknologia 21 tapahtuman yhteydessä.

  Robotti
  1. Kilpaileva laite saa painaa korkeintaan 5 kg. Laite voi olla yksi robotti tai usean robotin parvi. Mikäli tehtävä edellyttää esineiden sijoittamista kilpailutilaan, nämä lasketaan mukaan enimmäispainoon. Jatkossa robotilla tarkoitetaan kilpailulaitteen aktiivisia osia riippumatta siitä, kuinka monta tällaista osaa siinä on.
  2. Robotin pitää olla itsenäinen. Sitä ei saa ohjata ulkopuolelta. Ainoa poikkeus on pakollinen langaton ohjain, jolla kilpailusuoritus käynnistetään ja jolla robotin voi pysäyttää. Ohjaimella ei saa tehdä muita ohjauksia. Ohjainta ei lasketa kokonaispainoon mukaan.
  3. Robotin pitää toimia siihen varastoidulla energialla. Robotin pitää kilpailutilanteessa olla päästötön.
  4. Robotti saa kytkeytyä paikallisverkkoon, avata verkkoyhteyksiä ja hakea sieltä tietoa. Yhteyttä ei saa käyttää robotin liikkeiden ohjaukseen. Tarvittavat tiedot yhteyden luomiseen voidaan syöttää laitteeseen ennen kilpailun alkua. Yhteyden toimivuus on kilpailijoiden vastuulla.
  5. Mikäli robotti koostuu monesta aktiivisesta osasta, nämä voivat kommunikoida keskenään laillisilla radiotaajuuksilla ja -protokollilla, äänillä, valolla ja eleillä. Äänet ja valot eivät saa aiheuttaa vaaraa yleisölle (voimakkaat äänet, liian tehokkaat laserit, epileptisen kohtauksen aiheuttava vilkkuminen tms.).
  6. Robotissa tulee olla liikkuvia osia, vaikka itse runko ei liikkuisikaan.
  7. Robotista tulee olla tehtynä yhdelle kalvolle tehty esittely tai noin minuutin mittainen video. Näitä käytetään voittajien esittelyyn kilpailun jälkeen kilpailusivustolla. Kilpailijat voivat käyttää niitä myös kilpailun yhteydessä robottien esittelyyn (katso Kilpailutila ja -tilanne, kohta 3).

  Kilpailutila ja -tilanne
  Suoritusta pitää pystyä seuraamaan kilpailutilassa. Suoritus videoidaan ja näytetään yleisölle myös näytöiltä.
  1. Kilpailutila on kuutio, jonka jokainen sivu on 2 metriä. Lattia on tasainen ja mattamusta. Rajat on merkitty 5 cm leveällä valkoisella maalauksella tai teipillä, jossa merkinnän ulkoreuna merkitsee rajan. Seiniä ja kattoa ei ole merkitty. Robotin mikään osa ei saa ylittää rajoja.
  2. Robotti sijoitetaan kilpailualueelle tekijöiden haluamalla tavalla.
  3. Sijoittamisen jälkeen kilpailijat kertovat, mikä on robotin tehtävä.
  4. Tuomarin luvan jälkeen robotti käynnistetään. Sillä on korkeintaan neljä minuuttia aikaa esittää ohjelmansa. Robotin tulee pysähtyä itsestään ohjelman päättyessä.
  5. Ohjaimen pysäytysominaisuutta saa käyttää vain robotin vikaantuessa tai vaaratilanteessa; käyttö johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Pysäytyksen toimivuus tulee esittää toimitsijoille ennen kilpailutapahtumaa käynnistämällä järjestelmä ja pysäyttämällä se satunnaiseen kohtaan.
  6. Robotin sijoittaminen, tehtävän kuvaus, kilpailusuoritus ja robotin poistaminen kilpailutilasta saavat kestää korkeintaan kymmenen minuuttia. Tavoiteaika on tätä lyhyempi, kahdeksan minuuttia.

  Edellä olevat kohdat ovat kaikki sellaisia, joissa noudattamatta jättäminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

  Arvostelu
  Seuraavia kohtia otetaan huomioon arvostelussa. Kohtien painoarvoja ei ole määritelty, vaan
  tuomarit tekevät kokonaisarvion robotin esityksen, performanssin, perusteella. Kaikkia
  arvosteltavia asioita ei tarvitse olla mukana esityksessä liikkumista lukuun ottamatta, mutta
  toteutetuilla asioilla tulee olla luonteva yhteys robotin ideaan.
  1. Robotin liikkuminen tai eleet.
  2. Robotin visuaalisuus.
  3. Robotin äänimaailma.
  4. Robotin tekninen haastavuus ja toteutus.
  5. Robotin aktiivisten osien toimiminen yhteen.
  6. Robotin reagoiminen ympäristöönsä (ymmärtääkö eleitä, puhetta, reagoiko soitettavaan musiikkiin, yleisöön tms.)
  Näiden lisäksi arviointiin vaikuttaa itse idea ja kuinka hyvin kokonaisuus toteuttaa sen. Myös robotin esittely otetaan huomioon arvostelussa.

  Tuomaristo
  Tuomaristoon kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Tekniikan ja yrityssektorin lisäksi tuomaristossa on myös taiteiden edustus.

  Palkinnot

  Pääpalkinto on 10000 €, toinen sija 5000 € ja kolmas sija 2000 €. Muista palkinnoista tulee tietoa hieman myöhemmin. Tuomaristolla on oikeus muuntaa kilpailun palkintojen kriteerejä ja summia, jos tähän on erityisiä perusteltuja syitä.

  Kilpailun ajankohta
  Kilpailun vapaat harjoitukset ja mahdollinen esikarsinta järjestetään Messukeskuksessa tiistaina 5.11 ja loppukilpailu Messukeskuksessa keskiviikkona 6.11. Pyrimme auttamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia kilpailijoita matkakustannusten kattamisessa. Kilpailutöitä on tarkoitus esitellä Messukeskuksessa TiES:n osastolla 5.-7.11 messuyleisölle ja samalla voi mainostaa omaa oppilaitostaan.

  Kilpailuun ilmoittautuminen
  Kilpailuun kannattaa ilmoittautua heti kun ryhmä on koossa. Näin ryhmä saa koko ajan ajantasaista tietoa kilpailusta. Ilmoittautumisesta alkaen kilpailijat saavat vuoden 2019 Mikrobitti lehdet antamaansa osoitteeseen ja heistä tulee TiES:n nuoria jäseniä tarvitsematta maksaa 2019 jäsenmaksua. Täten he pääsevät mukaan seuran kaikkeen toimintaan www.TiES.fi

  Kilpailuun ilmoittaudutaan toimittamalla alla pyydetyt tiedot Mauri Inhalle osoitteeseen
  mauri.inha@ties.fi :
  1. Joukkueen nimi (itse keksitty).
  2. Korkeakoulu, jonka opiskelijoita kaikki joukkueen jäsenet ovat.
  3. Joukkueen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
  4. Jokaisen joukkueen jäsenen nimi ja postiosoite.

  Siemenideoita:

  Tässä esitellään joitain siemenideoita joukkueille oman robotin tekoa varten. Näitä ideoita voi vapaasti käyttää ja soveltaa, mutta missään tapauksessa nämä eivät rajoita mahdollisuuksia vain näihin; tarkoitus on lähinnä virittää joukkueiden mielet kehittämään uutta. Kannattaa myös katsoa sääntöjen arvosteluperiaatteita. Näistä siemenideoista voi saada paljon parempia lisäämällä niihin joitain tässä mainitsemattomia komponetteja. Ideoissa olevien huomioiden tarkoituksena on korostaa joitain sääntöjen kohtien merkitystä muidenkin ideoiden pohjaksi.

  Pelimanni

  Robotti voi tuottaa ääntä mekaanisesti soittamalla jotain instrumenttia. Tässä kannattaa huomata, että instrumentti ei välttämättä ole jokin olemassa oleva, vaan ihan tätä tarkoitusta varten kehitetty tai yksinkertaistettu. Pääasia, että robotti osaa soittaa.

  Huomatkaa: jos tarkoitus on tehdä puhallinsoitin, säännöt sallivat ilmanpainesäiliön, josta saadaan ilmaa järjestelmään (robotin pitää toimia siihen varastoidulla energialla, mutta energian muotoa ei ole rajattu, kunhan se on kilpailutilanteessa päästötön).

  Kuntoilija

  Robotti vetää liikuntatapahtuman ohjaamalla yleisöä ja näyttämällä itse esimerkkiä.

  Akrobaatti

  Robotti tai robotit tekevät ällistyttäviä temppuja.

  Huomatkaa: robotit saavat myös hyppiä (tai vaikka lentää), kunhan eivät ylitä kahden metrin ylärajaa.

  Tanssijat

  Robotti muodostuu useasta pienemmästä robotista, jotka voivat liikkua halutulla tavalla. Nämä toteuttavat soitettavan musiikin tahdissa koreografian.

  Lisäkehitelmä: roboteilla on ”käsiä”, joita käytetään myös koreografian tukena.

  Joukkuepeli

  Alueelle asetetaan esim. 10 cm reuna-aidat ja kaksi maalia/koria tms. Kummallakin puolella on yksi tai useampia robotteja, jotka koettavat tehdä maaleja tökkimällä pelivälinettä tms. Pelin säännöt ja pelivälineet voi kehittää haluamakseen.

  Amazing Robots: The rules and some Seed Ideas; Amazing Robots –competition for teams of universities and universities of applied sciences

  The rules:

  Amazing Robots –competition for teams of universities and universities of applied sciences

  In the competition, the objective is showcase modern technologies and creativity. The
  purpose of the competition is to expand the visibility and interestingness of information
  technology, robotics and artificial intelligence in Finland and encourage students to
  combine the knowledge of separate fields without prejudice. A message is also given to
  the industry: new technologies have to be without prejudice brought into use both in the
  products and in production.

  These rules have been translated from the Finnish ones (to large extent using machine
  translation). If the meaning of the rule is not clear or is in contradiction to the Finnish
  rules, the Finnish rules are the ones to be followed.

  General description
  The task is to make a robot which makes something interesting. What does it do, the
  team must invent. The purpose is to let creativity and technical skills bloom. Little
  restrictions and a lot of freedom is given.
  The competition is for the students of universities and universities of applied sciences.
  The members of the competition group have to be students of the educational institution
  during the day of the competition. The maximum size of the group is eight students.
  From the same educational institution, several teams may participate in the competition.
  The competition takes place in connection with the Teknologia 19 trade fair in
  Messukeskus, 5.-7.11.2019, https://teknologia.messukeskus.com
  The competition is organised by Association of Information technology and Electronics
  (Tietotekniikkan ja Elektroniikan seura, TiES) in cooperation with Mikrobitti magazine
  and Messukeskus. This competition is in the first of its series. The next competition is
  arranged in connection with Teknologia 21 trade fair.

  Robot
  1. The weight of the competing device may not exceed 5 kg. The device can be one
  robot or a swarm of several robots. If the task of the robot requires placing objects in the
  competition area, these are included in the maximum weight. In the following, the term

  `robot´

  refers to all the active parts in the competition irrespective of how many separate
  active parts there are.
  2. The robot must be independent. It must not be controlled from outside. The only
  exception is a compulsory cordless controller with which the competition execution is
  started and which can be used to stop the robot. With the controller, other controls must
  not be made. The weight of the controller is not included in the maximum weight of 5 kg.
  3. The robot must operate with the energy stored into it. The robot must be
  emission-free during the competition.
  4. The robot can be connected to the local network. It may open network
  connections and may search for information from there. The connection must not be
  used to control the moves of the robot. The necessary information to create the
  connection can be loaded in the device before the beginning of the competition. The
  functionality of the connection is on the competitors' responsibility.
  5. If a robot consists of many active parts, these can communicate among
  themselves on legal radio frequencies and on radio protocols, voices, light and
  gestures. The voices and lights must not cause a danger to the public (strong voices,
  efficient lasers, strong flash lights etc).
  6. The robot has to have at least one moving part. The body itself is not required to
  move.
  7. One slide or a video lasting about one minute describing the robot is required.
  This material will be used in the awards ceremonies and other communications relating
  to the contest. The competitors can use this same material for describing their robot
  (look at `Competition Area and Situation, Article 3`) during the competition.

  Competition Area and Situation
  It must be possible to follow the robot´s performance in the competition arena. The
  performance is videoed and shown on the screens to the audience.

  1. The competition arena is a cube having the sides of 2 meters. The floor is even
  and matte black. The limits have been marked with a 5 cm wide white painting or tape.
  The outer edges of the white lines mark the limits of the arena. The walls and the roof
  have not been marked. No part of the robot may exceed the limits.
  2. The robot is placed anywhere on the competition arena by the competing team.
  3. Next the team briefly describes the robot and the task it is going perform.
  4. After the judge's permission, the robot is started. It has the maximum of four
  minutes to present its program. The robot has to stop by itself when the program ends.

  5. The ability to halt the device by the controller shall be used only if the robot is
  damaged or it is in a dangerous situation. The use of the emergency stop leads to
  rejection from the contest. The functionality of the emergency stopping feature has to be
  proven to the organizers before the competition by starting the robot and stopping it at a
  random part of its performance.
  6. Placing of the robot, description of the performance the robot is going to do, the
  performance itself and the removal of the robot from stage altogether can take at most
  ten minutes. The objective time is shorter than this, eight minutes.
  The steps described above are of such nature that failing to implement any one of them
  results in rejecting the performance.

  Assessment
  The following criteria are used in the evaluation of the robot’s performance. The relative
  importance of these criteria is not given. It is up to the judges to make their own
  assessments. Criteria #1, Movement or gestures, is the only compulsory function of the
  robot. The other functionalities are taken into account in the rating only if they are a
  natural part of the performance.
  1. Moving of the robot or its gestures.
  2. Visual appearance of the robot.
  3. Voice world of the robot.
  4. Technical challenges and the actual implementation of the robot.
  5. Cooperation between the active functionalities of the robot.
  6. How the robot reacts to its environment (Does it understand or react to gestures,
  speech, music, to the public etc.).

  In addition, the evaluation takes into account the basic idea of the robot and how well
  the robot reflects that idea. This is related to the short introductory presentation of the
  robot that was given at the beginning of the performance.

  Jury
  The jury includes the experts of different fields. In addition to technical and business
  experts the jury will also contain expertise from the arts sector.

  Prizes
  The first prize is 10000 €, second 5000 €, and third 2000 €. Other prizes will be
  announced later. The jury has the right to adjust the criteria and the prizes if there are
  special justifiable reasons.

  Time of the Competition
  Free practicing for the Finals and the possible screening of the finalists will be organised
  on Tuesday 5.11 and the Finals are held on Wednesday 6.11, both in Messukeskus.
  There is the possibility to partially cover travel expenses for competitors coming from
  outside the Metropolitan area.
  Our aim is to provide space for showing the robots in action and at the same time give
  positive visibility to the participating schools during the exhibition in Messukeskus 5.-
  7.19 in the TiES space.

  Registration to the competition
  It is strongly recommended to register for the competition immediately after the team
  has been formed. This way the group gets real-time information about the competition.
  After registration the team members will start receiving the Mikrobitti magazine free of
  charge for 2019. This magazine covers the competition among other interesting topics
  in Finnish.
  The team members will also be registered as student members of TiES, www.TiES.fi .
  This entitles participation in TiES activities like industry visits and seminars. In February
  Ties will visit Canatu, a nanocarbon hi tech company catering the car industry. In March
  TiES will visit Nokia Executive Experience Center.

  Registration to the competition is completed by providing the information requested
  below to Mauri Inha at mauri.inha@ties.fi

  1. The name of the team (self invented).
  2. University whose students all the members of the team are.
  3. The name and e-mail address of the contact person of the team.
  4. The name and postal address of every member of the team.

  Amazing Robots: Some Seed Ideas

  The organisers hope to get a good number of teams to participate in the contest. This also reflected in the rules. Advanced technology is only one of the six assessment criteria and there will be specific prizes in different categories. Making an amazing robot can be amazingly easy!

  Here are some seed ideas for the teams for making their own robot. You are free to use them the way you will. However, the main purpose of the seed ideas is to open your mind to think broadly about alternative ways to construct the robot. The six assessment criteria in the rules also give valuable guidance on what kind of ideas are worth pursuing. We have added short notes after some of the seed ideas. They bring up some aspects or interpretations of the rules that can be of help while you plan your own robot.

  Musician

  The robot can produce sounds by playing an instrument mechanically. Here it is worth noticing that the instrument is not necessarily a standard musical instrument. It can be developed for this purpose or simplify an existing instrument. The main thing is that the robot can play.

  Notice: if you intend to use a wind instrument, the rules allow an air pressure tank from which air is obtained to the system (the robot must operate with the energy that has been stored to it but the form of the energy has not been limited as long it is emission-free in the situation).

  Exerciser

  The robot invites the audience to participate in a physical exercise under its guidance.

  Acrobat

  The robot or the robots make amazing tricks. Notice: the robots may also jump (or even fly) as long as they do not exceed the upper limit of two metres.

  Dancers

  The robot consists of several smaller robots, which move together in the desired way. These carry out choreography with the music. Additional development: the robots have hands that also move according to the choreography”.

  Team game

  A game arena can be made of for example 10 cm high walls and of two goals or baskets. On both sides there are one or more robots which try to score goals by poking the game tool. The rules and tools of the game can be innovated freely.

  Notice: the rules allow these margin fences and targets or other such instruments but they are included in a total weight.

  Mirror

  The robot imitates the movements, gestures or expressions of the human being within the constraints of its mechanics.

  Notice: this idea is in line with the evaluation criteria number 6 in the rules.

  Make-up artist

  The robot (or the robots) makes up the face of a normal sized head. The make-up can be designed in advance or it will be given as a photograph to the robot.

  Artist

  The robot draws or makes a painting of a picture or a volunteer.

  Notice: A relatively simple mechanics can be enough. The main emphasis can be in producing (painting) the picture in a simple way or to make the picture according to a specific painting style.

  Games or plays

  Games which in some way contain movements. The mechanics may or may not be simple. The main emphasis can be on the game strategy (artificial intelligence), in the interaction with the human player, in the creation of the atmosphere (music) etc.

  Here are just some examples that can be further developed:

  Stone, paper and scissors game with human being.

  Whac-A-Mole Game (https://www.amazon.com/Hasbro-40509-Whac-A-Mole-Game/dp/B0001GDP00.

  In principle mechanically quite simple but requires quick and exact mechanics should be a labyrinth game (for example https://www.adlibris.com/fi/tuote/labyrinttipeli-alkuperainen-brio-23389978 ).

  To build as high a tower as possible from given pieces of different shapes (chosen by a representative of the public). The pieces can be different kinds of rectangles, cones, balls, cups etc. The robot should be able to recognize the impossible pieces and not to try to use them.

  Historical example

  In 1980 The Midnight Sun Mikrohiiri (Micromouse) from Finland won the European championship in the “Virtuoso” competition.

  In the competition, the robot was placed on a 1×1 meters cardboard sheet to which it drew the picture of a big Sun and wrote under the Sun its name “Midnight Sun”. Then it went in the middle of the Sun and started to rotate and play the Beatles song “Yesterday” (N.B.: the turning loudspeaker creates the “Leslie” effect). With this show, the competition was won. The team and their robot got nation wide coverage both in BBC radio and TV broadcasts.

  Additional information for example: http://davidbuckley.net/RS/mmouse/micromouse80.htm

  Paluu ajankohtaista-sivulle