Etusivu

TiES - Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura > Tietoa TiES:stä

Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura ry.

Tietotekniikasta ja elektroniikasta on viime vuosikymmenen kuluessa tullut yksi Suomen talouden kiistattomista tukijaloista. Tietotekniikka- ja Elektroniikka- sekä sähköteollisuus työllistää edelleen merkittävän määrän alan huippuosaajia. Tietotekniikka- ohjelmistoalalla tarvitaan jatkuvasti taitavia ja modernit työkalut hallitsevia asiantuntijoita. Tulevaisuudessa Suomi pärjää entistä selvemmin vain ainutlaatuisella osaamisella ja innovointitoiminnalla.

Verkottuminen ja ajatusten vaihto suomalaisten elektroniikka-, ohjelmointi-, tietokone- ja tietoliikenneasiantuntijoiden kesken on entistä tärkeämpää korkean teknologian että koko Suomen teollisuudelle.Tietotekniikan ja Elektroniikan Seuran (TiES:n) päämääränä on jäsenistönsä kehittäminen. TiES toteuttaa sitä järjestämällä seminaareja ja ekskursioita, tarjoamalla MikroPC-lehden jäsenetuna ja toimimalla elektroniikka-, tietotekniikka- ja tietoliikennetekniikka-alalla toimivien ammattilaisten yhdyssiteenä.

Elektroniikkainsinöörien säätiö tukee toimintaa mm. jakamalla apurahoja ja stipendejä alan perus- ja jatko-opiskelijoille.

Säännöllisin väliajoin on toteutettu merkittävä alan tapahtuma ECT-Forum (vuonna 2015 ECT Forum). Nykyisin tapahtuma on nimeltään Teknologia- tapahtuma (Teknologia17 tapahtuma). Sen yhteydessä jaetaan stipendejä ja awardeja elektroniikassa ja tietotekniikassa ansioituneille.

Yritysjäseniin ja järjestöihin pidetään aktiivisesti yhteyttä molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi.

Jäsenistö

Seuran henkilöjäseninä on yli 800 insinööriä tai alan opiskelijaa, jotka edustavat elektroniikan eri haaroja kuten teollisuutta, kauppaa, viranomaisia ja oppilaitoksia. Seuralla on liki 30 yritysjäsentä teollisuuden, kaupan ja median alueelta.

Kunniajäsenet

Seuralla on neljä kunniajäsentä: johtaja Yrjö Blåfield, professori Yrjö Neuvo, DI Kalevi Rantala ja Ins. Kari Kiravuo.

TiES muualla verkossa

Wikipediassa:

Elektroniikkainsinöörien seura

Radioinsinööriseura

Facebookissa:

EIS:n ryhmä (Facebookiin kirjautuneille)