Etusivu

TiES - Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura > Tietoa TiES:stä > Yhteistyö

Yhteydet järjestöihin

Elektroniikkainsinöörien Seura on mukana seuraavissa yhteisöissä:

FINEL

FINEL ry. on sähkö-, tele- ja elektroniikka-alan
järjestöjen yhteiselin, jonka jäsen myös EIS on.

FINEL pitää säännöllisesti kokouksia, joissa jäsenjärjestöjen hallitukset ovat
edustettuina. Tällöin käsitellään ja pyritään edistämään järjestöille yhteisiä asioita.

Periaatteena on, että kaikkien FINELin jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet saisivat käyttöönsä kaikki eri yhteistyöjärjestöjen sopimat alennukset ja muut edut sekä voisivat osallistua toistenkin jäsenjärjestöjen avoimiin yleisiin tapahtumiin. Käytännössä tämä ei täysin toteudu, koska jäsenjärjestö on ehkä sopinut eduista jo ennen yhteistyön syntymistä, eikä sopimusta ole laajennettu.
Esim. polttoainealennussopimukset eivät koske EIS:n jäseniä.

EIS:n jäsenille on kuitenkin tarjolla kaikki FINELin kotisivuilla julkaistut tapahtumat.

EUREL

Jäsenyys FINELin kautta.

IEEE

Yhteistyösopimus FINELin kautta. Tästä lisää alempana.

URSI Suomen kansalliskomitea

Henkilöedustus.

TAVYN

Henkilöedustus neuvottelukunnassa.

Otteita EIS/FINEL/IEEE -yhteistyösopimuksesta

EIS on FINEL:in puitteissa solminut yhteistyösopimuksen IEEE:n kanssa. Kun
sopimuksessa puhutaan FINEL:in jäsenistä, sillä tarkoitetaan tässä EIS:n
jäseniä.

Vierailut

Kun FINEL:in jäsen on ulkomaassa, jossa on IEEE:n osasto, tai kun IEEE:n jäsen
on Suomessa, kummankin organisaation jäsenillä on mahdollisuus käyttää
hyväkseen toisen organisaation tiloja ja palveluja sekä ottaa osaa sen
tilaisuuksiin samoin ehdoin kuin isäntäorganisaation jäsenet. Tässä
tarkoitetaan vierailua, jonka kestoaika on alle yksi vuosi.

Saadakseen vierailevalle jäsenelle ko. oikeudet, jäsenen kotiorganisaation
tulee esittää isäntäorganisaatiolle kirjallinen pyyntö vähintään 6 viikkoa
ennen vierailun alkamista. Vierailevan jäsenen tulee saapuessaan esittää
isäntäorganisaatiolle suosituskirje tai jäsenkortti tunnistusta varten.
Isäntäorganisaatio rekisteröi vierailevan jäsenen ja oikeuttaen hänet saamaan
jäsenedut vierailun aikana.

Julkaisut

Organisaatioiden jäsenet voivat saada määrätyin edellytyksin toisen
organisaation aikakauslehtiä ja julkaisuja 20% alennuksella. The Proceedings of
the IEEE on saatavissa FINELin jäsenille ”asevelihintaan”.

Jäsenyys

IEEE:n ja FINELin yhteistyön vauhdittamiseksi järjestöjen jäseniä rohkaistaan
liittymään jäseneksi yhtä aikaa kumpaankin organisaatioon myöntämällä
jäsenmaksuihin alennuksia.